đào tạo chứng khoán đạo chứng khoán ông già theo tâm linh và đạo ông già đầu tư

đào tạo chứng khoán theo cách riêng #ông già đầu tư

những tài khoản chứng khoán có thể theo hệ sưu tầm ... mã ngành

các khóa học chứng khoán theo kiểu ông già đầu tư
  • mã ngành 
  • blue chip / midcap / penny stock 
  • các nhận định và tư duy chứng khoán
  • đạo đầu tư

zalo ngay cho ông già 

có 3 nội dung học trong khóa học 

Học ít hiểu nhiều / thực chiến / nhóm / tìm hiểu mã ngành / tìm tòi thông tin 
cấp độ đầu tư / khác nhau ở chỗ nào ...
phân tích và tổng quan làm gì ?
phân tích mã ngành
Sóng và sự đơn giản
phân tích kỹ thuật 
quản lý vốn / cách đi tiền / gồng lời 
gồng lỗ / cách tính toán 
sưu tầm và quản lý vốn
sóng / phân tích sóng / cấp tin tức / phân tích chỉ là trò lừa đảo 

các hiệu quả của việc đầu tư

tài khoản của mình là quan trọng nhất  hãy tìm hiểu tính cách của mình
  • tài khoản của bạn tầm bao nhiêu
  • đánh 1 mã hay 3 
  • tính toán điểm chốt 
  • bạn tìm hiểu ngành nào
  • tâm linh phù hợp với bạn đánh ntn
  • tính cách phù hợp với mã của bạn
Step 1
đánh dạng tâm linh
tính đen ta và cách nhìn 

khóa học này là gì?
Phần dưới nói chi tiết 
nó quá đơn giản và sự tra cứu 

Step 2
văn hóa chọn cổ phiếu 
các tư duy chọn cổ phiếu mỗi người từ đó mà thây được cách hành động của tài khoản
Step 4
quản lý vốn trong tính cách của bạn
bạn có tính cách nào phù hợp và cách bạn sợ hãi trong quản lý vốn 
Step 3
tâm linh trong chứng khoán 
môi trường chứng khoán của mỗi cá nhân khác nhau nên phân tích tin và phân tích sóng khác nhau 
đi học và bắt đầu chu trình khác biệt trong đầu tư chứng khoán cùng ông già đầu tư
2009 - VP HN 203 Nguyễn Tuân / VP ZEN FINTECH
Email : support@zen.com.vn
ALO/ ZALO : 0987732228
Nội dung khóa học : CHỨNG KHOÁN TÂM LINH
1. Phân tích tính cách và hình thành giao dịch đen ta cuộc đời
2. Chọn mã ngành trong chứng khoán
3. Phân tích cơ bản tin tức 
4. Phân tích kỹ thuật tăng giảm và đột biến
5. Gồng lỗ / gồng lời / quản lý vốn / tâm lý giao dịch
6. Tóm lại ông già đã bỏ 600 triệu mua tin / đi học được vào nhóm và đánh theo tin cùng ông già ...